Konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej" (Edycja 2019)

Konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej" Odsłony: 268

Szkolenie dla nauczycieli szkół średnich związane z obsługą sterowników programowalnych

W dniach 16-17 maja w Instytucie Elektroniki w Laboratorium Sterowników Programowalnych odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół średnich związane z obsługą sterowników programowalnych S7-1200 oraz oprogramowania narzędziowego do ich programowania Step 7 TIA Portal firmy Siemens. Szkolenie odbywało się w ramach kontynuacji konkursu organizowanego przez Instytut we współpracy z firmami Siemens oraz Kamami - Elektronika by żyło się łatwiej. Dotarli do nas nauczyciele z bliska - Chorzów, z bliskiego daleka - Kędzierzyn Koźle, Żory, Opole, ale także z daleka - Poznań, Lublin. Szkolenie prowadził, w bardzo miłej a równocześnie twórczej atmosferze przedstawiciel firmy Siemens Pan Aleksander Pawlas. Obejmowało ono podstawowe zagadnienia związane z "życiem i twórczością" sterowników PLC, a w szczególności ich programowaniem, a także tworzeniem wizualizacji dla paneli operatorskich. Fachowo wykładany materiał wzbudzał wiele bardzo ciekawych pytań, a co za tym idzie pozwalał Panu Aleksandrowi na głębsze wchodzenie w zagadnienia tak, żeby pomoc w pracy nauczycielom. Na zakończenie kursu nauczyciele dostali Certyfikaty uczestnictwa wystawione przez firmę Siemens, a potwierdzone także przez przedstawiciela naszego Instytutu. Wydaje się, że wszyscy opuszczali mury sali 615 bardzo zadowoleni.

 

 


 

Uroczysty finał ogólnopolskiego konkursu "Elektronika - by żyło się łatwiej"

Dnia 7 marca w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki, robotyki oraz informatyki pod hasłem "Elektronika - by żyło się łatwiej". W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 65 uczniów, którzy nadesłali 34 projekty zrealizowane indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. W konkursie wzięli udział uczniowie z całej Polski, między innymi z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Gniezna, Radomia, Legnicy, Lublina, Jeleniej Góry, Lubartowa, Jarosławia, Białogardu, Nowego Targu, Tarnowa i wielu innych miast, szczególnie leżących na południu Polski. Tematyka projektów była niezwykle szeroka. Obejmowała między innymi elementy automatyki domowej, systemy nawadniania roślin i dokarmiania zwierząt, różnego typu systemy multimedialne, pomoce dla osób niepełnosprawnych, rowery elektryczne, elementy elektroniki samochodowej, roboty mobilne, różnego typu urządzenia warsztat we np. obrabiarki, aplikacje na telefony komórkowe i pomoce dydaktyczne.


Komisja konkursowa zakwalifikowała do finału dziesięć projektów, które zostały zaprezentowane w Instytucie Elektroniki. Projekty oceniało Jury, w którym zasiedli między innymi dr Tomasz Rożek znany z programu Sonda, Dariusz Germanek z firmy SIEMENS, Piotr Zbysiński z firmy KAMAMI, Łukasz Pawlicki z firmy Mentor, a także pracownicy Instytutu Elektroniki. Po wysłuchaniu prezentacji jury ustaliło kolejność miejsc.

Pierwsze miejsce zajęli Artur Wardak i Michał Kopiński z Lublina za projekt zatytułowany "Autonomiczny system radiowęzłowy".

Drugie miejsce uzyskał projekt Wiktora Nowackiego z Poznania - Robot klasy SCARA „Mustang”.

Trzecie miejsce zajęli Tomasz Szewczyk oraz Szymon Wojtek z Zabrza - autorzy projektu "Automatyczny system nawadniania z autonomicznym zasobem wody".

Autorzy pozostałych 7 projektów finałowych uzyskali status laureata konkursu oraz wyróżnienia I stopnia.

Główną nagrodą w konkursie było stypendium Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w wysokości 6000zł, które otrzymał Szymon Wojtek. Pozostali laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy SIEMENS, Mentor, KAMAMI oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Szkoły, z których wywodzą się laureaci otrzymały kompleksowe wyposażenie pracowni mechatroniki w postaci 6 sterowników programowalnych SIMATIC S7-1215 z oprogramowaniem ufundowane przez firmę SIEMENS. Nauczyciele wszystkich laureatów otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Żory oraz zaproszenie na dwudniowy kurs doskonalący z dziedziny sterowników przemysłowych i systemów wizualizacji organizowany przez firmę SIEMENS w Instytucie Elektroniki.

Dzięki partnerskiej współpracy Instytutu Elektroniki z Urzędem Miasta Żory oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, po prezentacjach konkursowych Laureaci Konkursu wraz z opiekunami udali się do Miasteczka Westernowego Twinpigs w Żorach.

Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce podczas uroczystej Gali Finałowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. W uroczystości udział wzięli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prorektor prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor prof. dr hab. inż. Tomasz Trawiński, a także Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Adam Czornik wraz z Prodziekanami. Obecny był również Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, który jednocześnie był głównym Organizatorem Gali Finałowej. W uroczystości wziął udział również Andrzej Zabiegliński - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która była współorganizatorem Gali Finałowej oraz fundatorem nagród. Grono znamienitych gości uzupełnili samorządowcy z Żor i innych miast Śląska, współpracujących z Instytutem Elektroniki w obszarze szeroko pojętej promocji nauki, przedstawiciele władz oświatowych oraz przemysłu - firm mających siedzibę na Śląsku i współpracujących z Instytutem Elektroniki.

Werdykt Jury oraz wręczenie nagród poprzedziły przemówienia J.M. Rektora Politechniki Śląskiej, Prezydenta Żor, Prezesa KSSE, dyrektora Instytutu Elektroniki prof. dr. hab. inż. Dariusza Kani, a także prezentacja menadżera firmy SIEMENS Mirosława Kuligowskiego na temat kształcenia inżyniera przyszłości.

Po ogłoszeniu wyników konkursu przez sekretarza Jury dr. inż. Krzysztofa Bernackiego oraz wręczeniu nagród laureatom miała miejsce prezentacja wybranych projektów finałowych. Prezentacje spotkały się z niezwykłym zainteresowaniem zgromadzonych osób o czym świadczyły żywe reakcje sali oraz ogromne brawa na zakończenie.

Jako ostatni głos zabrał Dyrektor instytutu Elektroniki dziękując sponsorom oraz organizatorom konkursu. Szczególne podziękowania skierował na ręce Pani Natalii Figiel, V-ce Prezes Fundacji Teano oraz dr. inż. Andrzeja Malchera, którzy koordynowali działalność pomiędzy uczestnikami, współorganizatorami i partnerami konkursu.

Relacja z finału konkursu w telewizji TVS

Galę zakończył koncert znakomitego żorskiego zespołu SąStąd. Zaprezentowana muzyka, duchem zakorzeniona w wartościach regionu śląskiego, była pełna niecodziennych rozwiązań harmonicznych. Skład instrumentalny zespołu (wiolonczela, kontrabas, elektroniczne pianino oraz perkusja) podkreślał niepospolity charakter brzmieniowy wykonywanych utworów. Jak przystało na koncert na Gali Finałowej konkursu "Elektronika - by żyło się łatwiej", udział „elektroniki” nie sprowadzał się tylko do obecności na scenie profesjonalnego pianina cyfrowego, ale również do użycia z niezwykłym smakiem pętli opóźniającej, świetnie potęgującej wykorzystywane środki artykulacji. Cóż, elektronika nie zawsze sama w sobie jest sztuką, ale z całą pewnością istotnie sztukę ubogaca.

##### Galeria 3 - uroczysty finał Żory #####

 


 

 

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem:

Elektronika – by żyło się łatwiej

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.


Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

 

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

 

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.aei.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela- opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2018.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 4 stycznia 2019. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem marca 2019 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników PLC SIMATIC oraz LOGO! z oprogramowaniem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Fundacji TEANO.

Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.aei.polsl.pl.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w konkursie do rejestracji. Należy postępować zgodnie z Instrukcją rejestracji. Jak najwcześniejsza znajomość liczby uczestników oraz tematyki prac pozwoli usprawnić proces organizacji konkursu oraz oceny projektów.

 
 
Ważne daty:

 

Zapraszamy do udziału.

 

 

Załączniki:

 

Drukuj